Přípravy na 11. Výroční kongres ČADE vrcholí a Arndt Happe, jeden z nejlepších implantologů v Německu, Vás seznámí se současnými koncepty pro implantáty v estetické zóně. Následovat jej bude český, a většině již velmi dobře známý, vynikající Martin Tomeček s přednáškou Od mock-upu k preparaci.

Přijďte se obohatit o nové poznatky a popovídat s kolegy. My už se nemůžeme dočkat 

Zaregistrovat se můžete zde, nebo na tel.: 773 245 242

Současné koncepty v implantologii akcentují nejen dosažení funkčních, ale také estetických výsledků. Jasné porozumění biologii tkání v okolí zubů a implantátů nám napomáhá ve vývoji konceptů pro moderní implantologickou terapii, která uspokojí náročné pacienty právě s ohledem na estetiku a trvanlivost. Začíná to jasným rozhodnutím ohledně ochrany přirozeného zubu a správné preparace pro implantát, dokonce i v situacích komplikovaných traumatem nebo periodontálním onemocněním.
To představuje takzvanou tkáňovou integraci – sestávající z kosti, měkkých tkání a restorativních komponent.

Estetická analýza, zhotovení wax-upu a kontrola návrhu mock-upem v ústech pacienta ještě před preparací na fixní protetickou práci jsou všeobecně přijímané součásti estetických rekonstrukcí. Současně je všeobecně přijímaným trendem minimální invazivita při preparaci. Díky adhesivní technologii tmelení korunkových náhrad se současně poněkud vytratil význam retentivní preparace platný u konvenční fixace. Zatímco u konvenční korunkové preparace byl design preparovaného pilíře v podstatě daný, u preparace na adhesivní člen může mít preparace téměř jakýkoliv rozsah, průběh preparační hranice, směr nasazení, zakončení ve vztahu k dásni, zakončení ve vztahu k bodům kontaktu, přesah na palatinální/lingvální plochu zubu atd. Z toho ovšem vyplývá, že zubní lékař musí mnohem důkladněji plánovat rozsah a design preparace pilíře pro adhesivní člen, než pro konvenční korunkovou preparaci. V přednášce budou systematicky rozebrány jednotlivé aspekty vztahu požadovaného tvaru finální práce vůči tvaru a postavení pilířových zubů před preparací. Tento vztah musí ve fázi zhotovení mock-upu lékař umět dobře číst, jinak hrozí, že výsledek protetického ošetření nebude odpovídat i jinak dobře naplánovanému tvaru rekonstruovaných zubů. Přednáška provede posluchače od mock-upu k preparaci.