Výbor akademie

Členové výboru jsou voleni na valné hromadě na funkční období 2 let. Nový výbor tedy bude ve funkci od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.
Další volební valná hromada proběhne v lednu 2021.

President
Jan Streblov

Hospodář
Jiří Kaplan

Člen výboru
Filip Georges


Členové výboru od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018. 

President
Martin Šrytr

Hospodář
Jiří Kaplan

Člen výboru
Jan Streblov