Výbor akademie

Členové výboru jsou voleni na valné hromadě na funkční období 2 let. Nový výbor tedy bude ve funkci od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018. Další volební valná hromada proběhne na podzim 2018.

 

President
Martin Šrytr

Hospodář
Jiří Kaplan

Člen výboru
Jan Streblov