CENA ČESKÉ AKADEMIE DENTÁLNÍ ESTETIKY O NEJLEPŠÍ ESTETICKOU REKONSTRUKCI CHRUPU 2020

Při 13. výročním kongresu ČADE (2020) proběhlo i vyhodnocení soutěže Ceny ČADE o nejlepší estetickou rekonstrukci chrupu, jež se skládá ze dvou kategoriíí a to rozsáhlá a malá rekonstrukce. Výběr tří nejlepších rekonstrukcí v každé kategorii provedl výbor ČADE. 
Vítěze v každé kategorii poté vybrali a cenu předali přednášející dr. Jiří Baumruk, dr. Martin Gollner a Stefan Picha. Vítězové získávají členství v ČADE na rok 2021, zdarma účast na kongresu ČADE 2021 a vstup na workshopy ČADE 2021. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další rok.

Šťastnými výherci jsou:
MDDr. Jan Hulvert - vítěz soutěže ČADE 2020 o nejlepší estetickou rekonstrukci chrupu v kategorii Malá rekonstrukce. GRATULUJEME!

MDDr. Daniel Novák - vítěz soutěže ČADE 2020 o nejlepší estetickou rekonstrukci chrupu v kategorii Rozsáhlá rekonstrukce. GRATULUJEME! 

Kategorie 1
MALÁ ESTETICKÁ REKONSTRUKCE (rozsah 1–2 zuby)

Kategorie 2
ROZSÁHLÁ ESTETICKÁ REKONSTRUKCE (rozsah 3 zuby až celý chrup)


Za minimální potřebnou dokumentaci se považuje:
Fotodokumentace a rentgenová dokumentace před zahájením léčby. 
Fotodokumentace a rentgenová dokumentace po skončení léčby. 

Za vhodné se považuje:
Doplnit obrazovou i rentgenovou dokumentaci různých léčebných fází.

Dále je nutné uvést:
Jméno ošetřujícího lékaře, případně i dalších členů týmu (specialista, zubní technik nebo dentální hygienistka), kteří se na rekonstrukci podíleli. 

Estetická rekonstrukce není nijak omezena rozsahem náhrady zubních tkání ani materiálem. Může se tak jednat o rekonstrukce s využitím např. bělení a dostavby růžku až po rozsáhlé augmentace kosti a rekonstrukci celých čelistí pomocí implantátů a rozsáhlých protetických prací. Nerozhoduje ani tak typ rekonstrukce, jako kvalita odvedené práce a kvalita prezentace. 

Prezentace ve formátu PowerPoint nebo KeyNote posílejte na adresu info@czade.cz PRODLOUŽENO do 7. června 2020!!!
Pokud by prezentace byla příliš velká na zaslání e-mailem, využijte pro zaslání některou z cloudových služeb (např. Dropbox, uschovna.cz, drsejf.cz apod.). Z důvodu ochrany dat soubor zaheslujte a heslo zašlete na tel. číslo +420 774152335.

Modelová prezentace ke stažení:
Powerpoint
Keynote

 
Hodnocení probíhá následujícím způsobem:
Výběr tří nejlepších rekonstrukcí v každé kategorii provede výbor ČADE. 
Vítěze v každé kategorii poté vyberou a cenu předají přednášející na Výročním kongresu ČADE. Vítěz každé kategorie má možnost prezentovat svůj případ v rámci kongresu ČADE.

Vítěz získá roční členství v ČADE pro následující rok, včetně vstupu na kongres a workshopy!     

Těšíme se na Vás a Vaše prezentace
Za výbor ČADE – MUDr. Jan Streblov