Členství v ČADE

Proč být členem


ČADE je zájmovým odborným sdružením zubních lékařů a zubních techniků.

Společným jmenovatelem všem členům je sebekritická snaha o zdokonalení ve své práci a ochota se o své zkušenosti dělit s ostatními.
Více viz Poslání akademie.

Proč se stát členem ČADE? Protože členství v ČADE přináší ...

  • Zlevněný vstup na akce ČADE, IFED a dalších členů federace.
  • Možnost odběru časopisu European Journal of Esthetic Dentistry (Quintessenz) za zlevněnou cenu (člen 78€, plná cena 115€).
  • Možnost navštěvovat Workshopy ČADE - vzdělávací akce, kde je každý přednášejícím a každý posluchačem.
  • Přístup k nejnovějším a nejkvalitnějším informacím v oboru.
  • Možnost a podporu ve vlastní prezentaci - svým členům ČADE poskytuje platformu, radu i pomoc při vzdělávacích aktivitách.
  • Členství v akademii může nabývat těchto úrovní (blíže viz stanovy)
 

Druhy členství

Člen kandidát (Candidate)

Podmínky: Kandidátem se stává každý zubní lékař, zubní technik nebo dentální hygienistka, kteří o to písemně požádají a uhradí členský příspěvek.
Povinnosti: Kandidát se účastní výročního kongresu akademie a platí členské příspěvky. Přihláška do kandidátského členství v akademii.

Certifikovaný člen (Certified member)

Podmínky: Certifikovaný člen musí splňovat podmínky jako kandidát a navíc před přijetím dokumentovat 3 vlastní případy estetického ošetření pacientů komplexním způsobem, mít splněny minimálně 3 roky praxe, v uplynulých 5 letech být autorem článku, kapitoly, knihy, posteru, kurzu nebo kongresového příspěvku s tématem dentální estetika. Vyplní přihlášku, kde doloží požadované kvalifikace a získá před přijetím doporučení od 2 certifikovaných nebo honorovaných členů (platnost tohoto ustanovení začne v roce 2010). K certifikační přednášce b rámci Valné hromady (červen) se musí přihlásit minimálně 2 měsíce předem.
Rozhodnutí: O přidělení statutu certifikovaného člena hlasuje na nejbližším zasedání po obdržení přihlášky výbor ČADE. Práva: Certifikovaný člen smí používat označení „Certifikovaný člen České akademie dentální estetiky z.s.“.
Povinnosti: Certifikovaný člen je povinen minimálně 1x za 2 roky být autorem článku, kapitoly, knihy, kurzu nebo kongresového příspěvku s tématem dentální estetika a účastnit se výročního kongresu akademie. Přihláška k certifikovanému členství v akademii.

Honorární člen – fellow

Čestný člen

Přihlášky

 

Poplatky na rok 2019 (schváleno na VH 19. 1. 2019)
Roční členský příspěvek: zubní lékař, zubní technik, dentální hygienistka činí 5000 Kč, přičemž je platba rozdělena na 500 Kč členství + 4500 Kč poplatek za workshop, kterého jsou členové povini se zúčastnit.

Vyplněnou oskenovanou přihlášku zašlete, prosím, ELEKTRONICKY na info@czade.cz

Po zaslání přihlášky vyčkejte na podklady k platbě.

Děkujeme.
 

Přihláška do kandidátského členství v akademii
Přihláška k certifikovanému členství v akademii