Na začátku června už po šestnácté proběhl prodloužený víkend České akademie dentální estetiky (ČADE), který byl nabitý vzdělávacími akcemi a to dokonce s přesahem až do dalšího týdne. Letos to bylo celých pět dní.

Po loňském úspěchu nového formátu jsme opět začali už dva dny před hlavním kongresovým dnem. V pátek 2. června připravil certifikovaný člen ČADE Jakub Hošek dva workshopy. V jeho praxi se sešlo více než dvacet účastníků, kteří se dozvěděli, „Jak to dnes chodí v moderní zubní laboratoři“. Tradičně si členové ČADE mohou sebou na workshop přivést hosta, takže  naše jsou workshopy otevřeny i dalším kolegům.
Sobotní program naplnily přednášky certifikovaných členů ČADE. Nekompromisně stanovený čas 10 minut na prezentaci a pět minut na diskusi byl mnohým členům na předvedení jejich práce málo, ale čas na diskusi uvedených zajímavých postupů, nových zkušeností a možná vysvětlení představených selhání se během dne našel.
V průběhu Valné hromady ČADE se řešil nový formát vzdělávacího programu Curricula. Především jeho rozšíření o digitální témata a o nové přednášející dr. Jana Hulverta a dr. Jana Stibala. Na závěr sobotního programu představili svoje certifikační přednášky dr. Alexandra Marešová a dr. Petr Halama. Závěrečným kolokviem Curricula ČADE, kde je prezentováno pět komplexních případů ošetření, také úspěšně prošli dr. Michal Přibyl a dr. Daniel Novák. Novým certifikovaným členům ČADE a oběma absolventům kolokvia gratulujeme.
Neděle pak patřila 16. Výročnímu kongresu České akademie dentální estetiky, na který navazoval v pondělí a úterý praktický kurz. Těmito třemi dny nás jako hlavní speaker provedl Mexický “mariachi” dr. Francisco Salvador Garcia-Valenzuela. Na kongresu se dr. Valenzuela zabýval chirurgií měkkých tkání zejména v okolí implantátů. Předvedl řadu kazuistik, na kterých prezentoval chirurgické postupy a techniky díky nimž velmi úspěšně vystavěl chybějící měkké tkáně okolo implantátů a zubů. V dalších částech přednášky prezentoval regenerativní postupy za účelem obnovy papil u vlastních zubů a implantátů jednak pomocí pojivových štěpů, tak i xenogenních materiálů.


Kompletní fotogalerii z kongresu naleznete ZDE

Odpolední program kongresu uzavřel Ing. Tomáš Jelínek přednáškou z jiného oboru než je dentální téma. Ing Jelínek velmi přesně, stručně a fundovaně popsal, jak nejlépe a efektivně budovat značku své zubní praxe v online prostoru.

V rámci kongresu jsme společně podpořili charitativní organizaci Kapka naděje. Za každého registrovaného účastníka kongresu jsme věnovali 100 Kč. Šek na 15.000 Kč přebrala zástupkyně Kapky naděje Eva Královcová.Další 2 dny praktického kurzu dr. Valenzuely byly zaměřeny techniky odběru, úpravu a fixace pojivových a epiteliálních štěpů. Na vepřových čelistech byl nacvičován  postup prezervace kostního lůžka a odběr a plastika pojivových štěpů. Během dvou dnů byl dostatek času ke sdílení zkušeností mezi účastníky kurzu a porovnání s prezentovanými technikami.


Kongres tradičně doplnila soutěž ČADE, jejíhož vítěze na kongresu vybírá hlavní speaker. V kategorii Malá estetická rekonstrukce se jím stal dr. Jan Šelle a v kategorii Velká estetická rekonstrukce dr. Vojtěch Doležel. účastníkům, kteří zaslali svůj zpracovaný případ do soutěže, děkujeme a oběma odměněným gratulujeme.Na kongresu byl také uzavřen první běh kurzů Curriculum ČADE, který po dva roky nabízí celkem 84 hodin výuky, kterou prezentují přední specialisté na dentální estetiku. Dvacítka mladých zubních lékařů a lékařek obdržela diplomy za absolvování a dr. Michal Přibyl a dr. Daniel Novák i diplomy za úspěšně složení kolokvia. V současné době běží druhý běh kurzů a v lednu 2024 budeme zahajovat již kolo třetí. Podrobnosti o programu najdete na našem webu: https://www.czade.cz/cs/curriculum-cadeJiž nyní připravujeme další výroční kongres, který se bude konat v sobotu 8. června 2024.

Letos nás čeká ještě jedna významná akce, na které se ČADE podíl jako spoluorganizátor. XXIII. Kongres České ortodontické společnosti se bude konat v Praze 5.-7. října 2023. Hlavním tématem je interdisciplinární léčba a vrcholem kongresu bude vystoupení amerických zubních lékařů - Vincent O. Kokich Jr, Greggory A. Kinzer, Jim Janakievski, specialistů právě na interdisciplinární spolupráci ve stomatologii. Bude to bezpochyby vrcholné setkání, které se zde patrně už nebude opakovat. Součástí kongresu bude i kurz, který společně povedou tito tři odborníci. Odborný program bude doplněn o přednášky nejvýznamnějších interdisciplinárních týmů z ČR, stejně jako jednotlivých specialistů z ČR a SR. Jste srdečně zváni!

 

Za tým ČADE
MUDr Filip Georges
prezident ČADE

Kompletní fotogalerii z kongresu naleznete ZDE